CHKO Moravský kras

 

Moravský kras,

nejvýznamnější a největší krasovou oblast republiky tvoří 3–5 km široký a 25 km dlouhý pruh prvohorních devonských vápenců v Drahanské vrchovině severně od Brna. Chráněné území zabírá plochu 9200 ha a kromě přírodních zvláštností souvisejících s krasem zde najdeme i četné archeologické, kulturní a technické památky.

Téměř 60 procent území pokrývají lesy, které si v obtížně přístupných místech uchovaly téměř přirozenou skladbu.

Krasovým fenoménem jsou jeskyně, kterých bylo zatím v Moravském krasu napočítáno přes tisíc. Jeskyně často tvoří propojené systémy (nejdelší 32,5 km) a dosahují úctyhodných rozměrů.

V propasti Macocha roste zdejší endemický poddruh kruhatka Mattioliho moravská.

V krasu bylo zaznamenáno 200 druhů motýlů a přes 100 druhů bezobratlých, ale typickou skupinou jsou netopýři a vrápenci, např. netopýr velký, vrápenec malý, netopýr černý, vodní, řasnatý a velkouchý.

Více informací naleznete na www.moravskykras.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou