Všeobecné podmínky pro používání webových stránek www.ZabavniParky.cz.

 
Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.
 
Veškeré informace prezentované na webových stránkách www.ZabavniParky.cz/ (dále v textu jen "www stránky" či "ZabavniParky.cz") jsou určené pro veřejnost. Mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel negarantuje správnost, úplnost ani přesnost obsahu. Informace zveřejňované na www stránkách jsou připravovány provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci provozovatele a jiných zdrojů, které pokládá provozovatel za důvěryhodné.
 
  • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto www stránek bez předešlého upozornění.
  • Přístup na www stránky a jejich užití je bezplatné (mimo stanovených reklamních a PR aktivit).
  • Bez souhlasu provozovatele www stránek není dovoleno využívat stránky jinak nežli pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak i jednotlivé části).
  • Názory a podněty uvedené v diskusních fórech v rámci stránek ZabavniParky.cz nejsou moderovány. Provozovatel neodpovídá za jejich obsah, vyhrazuje si právo odstranit materiály, které hrubě urážejí lidskou důstojnost či porušují platné zákony. Stejně tak budou odstraněny odkazy, které diskusní fóra zneužívají pro reklamní, propagační nebo propagandistické účely. Jakékoliv podněty a připomínky nám můžete zasílat pomocí našeho kontaktního formuláře.
  • Provozovatel v žádném případě, ani v případě nedbalosti, nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním nebo nemožností použít www stránky, ani z jakéhokoliv jednání či opomenutí jednat v důsledku užívání www stránek, nebo jakéhokoliv jejich obsahu ani v případě oznámení možnosti vzniku takové škody.
  • Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv externí www stránky odkazující na www stránky Zabavniparky.cz, ani za hypertextové odkazy z www stránek Zabavniparky.cz na externí www stránky třetích stran. Rozhodnutí následovat odkazy z www stránek Zabavniparky.cz na externí www stránky třetích stran činí návštěvník na vlastní odpovědnost.
  • Umístěním hypertextových odkazů směřujících na webové stránky třetích stran chceme zjednodušit navigaci uživatelů našich webových stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích stran, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.
  • Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za reklamu třetích stran, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek ZabavniParky.cz.
  • Provozovatel neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky ZabavniParky.cz jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů. Stránky jsou hostovány na serverech třetí strany a využívají komponenty třetích stran.
  • Ustanovení a podmínky používání těchto stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Ke zveřejnění podmínek došlo dne 30.4.2011. Tato ustanovení a podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel www stránek ZabavniParky.cz.
Kam za zábavou