jsou rozsáhlá území, která jsou jedinečná v národním a případně také v mezinárodním měřítku. Značnou část těchto oblastí zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Mimořádný vědecký a výchovný význam mají v těchto oblastech jak rostliny a živočichové, tak i neživé složka. V rámci území národních parků je obvykle omezen pohyb veřejnosti. Území parků je členěno do tří zón ochrany, z nichž v 1. zóně je režim nejpřísnější. V České republice jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlášeny prozatím čtyři národní parky.

Národní Parky České republiky

Krkonošský národní park

Nejvyšší, nejnavštěvovanější, a také jedno z nejstudenějších míst České republiky. I tak se dají souhrnně označit Krkonoše. Těch nej je tu ale ještě mnohem více. Krkonošský národní park vznikl v roce 1963 a stal se tak prvním a tudíž nejstarším tuzemským národním parkem. České chráněné území...

Národní park České Švýcarsko

Vyhlášením Národního parku České Švýcarsko, dne 1.1.2000, se stala oblast Českého a Saského Švýcarska (LSG Sächsische Schweiz) nejnovějším a tedy nejmladším, v pořadí již čtvrtým, národním parkem České republiky. Sídlem Správy Národního parku je město Krásná Lípa. Park rozkládající se na celkové...

Národní park Podyjí

Jedná se o nejmenší národní park České republiky. Kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem s hluboce zaříznutými meandry, skalními stěnami a  kamennými moři  reprezentuje jedno z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě. Území Národního parku Podyjí je...

Národní park Šumava

Jako jeden z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě je nazýván i Zeleným srdcem Evropy. Na 920 km2 zde leží dva národní parky - na německé straně od r. 1970 NP Bavorský les, na české od r. 1991 největší český národní park NP Šumava s 680 km2. Očekává Vás tu krajina místy až mystická...
Kam za zábavou