Národní park Podyjí

Jedná se o nejmenší národní park České republiky. Kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem s hluboce zaříznutými meandry, skalními stěnami a  kamennými moři  reprezentuje jedno z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě.

Území Národního parku Podyjí je podle kvality přírodního prostředí rozděleno do 3 zón se zvláštním režimem ochrany pro každou z nich.

 

I.                    zóna je tvořena zejména jádrovým územím národního parku kolem údolního zářezu řeky Dyje. Příroda je zde ve stavu nenarušeném nebo jen málo ovlivněném. Toto území se hospodářsky nevyužívá, pouze ve zcela výjimečných případech zde probíhají zásahy na odstranění tzv. invazních rostlin. Vstup do této zóny je povolen pouze po turistických značených cestách. 

II.                  zóna zahrnuje velkou část lesního komplexu, louky a vřesoviště. Hospodaří se zde za účelem zachování cenných biotopů a obnovení přírozených procesů. 

III.                zóna je nejvíce poznamenaná hospodářskou činností člověka. Jedná se zejména o zemědělsky využívané plochy a okrajové partie lesního porostu. Hospodaří se zde přirodě blízkými postupy.

IV.                Ochranné pásmo obklopuje celé území národního parku. Jeho funkcí je chránit území parku před vnějšími civilizačními vlivy.  

Více informací o parku naleznete na www.nppodyji.cz.

Kam za zábavou