Nové parky ve Frýdku uspěly v soutěži Park roku 2012

 

Zámecký park a park Jižní svahy ve Frýdku

se umístily v celostátní soutěži Park roku 2012 na 3. místě. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v rámci veletrhu Zelený Svět v Brně. Zástupci města získali keramické ocenění a diplom.

Zámecký park a nový park Jižní svahy vznikly v roce 2011, a to z neudržovaných pozemků pod frýdeckým zámkem a ulicí Hasičskou. V roce 2007 jsme provedli první dendrologické a geologické průzkumy, ale také hlukovou studii. V roce 2008 jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, která pochází z dílny Zahradní a krajinářské tvorby z Brna, a v roce 2009 jsme vybrali dodavatele stavby. Samotnou realizaci projektu jsme zahájili v roce 2010 a ukončili o rok později," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Jaroslav Zezula. V parku u zámku byla obnovena vyhlídková „bašta" a nedaleko ní byl umístěn altán s textilním celosezónním zastřešením. Až na menší detaily se také povedlo obnovit cestní síť původní zahrady. Na předlážděné promenádní trase byla vystavěna odpočinková terasa i centrální dětské hřiště a na přilehlém svahu byla nad výraznou terénní strží umístěna spojovací dřevěná lávka. Oba parky propojuje dlouhá linie opěrné gabionové zdi, na jejíž koruně byla postavena trasa chodníku. Vyčištěný prostor od náletových dřevin a buřeně nyní zaplňují solitérní stromy, které nebrání průhledu na dominantu zámku. Na méně strmých místech byly založeny trávníkové plochy se zachováním původního bylinného patra a na zbylých těžko přístupných svazích byly vysazeny půdopokryvné dřeviny, jako je břečťan a loubinec, které by měly postupně prolnout s konstrukcemi drátokošů gabionových zdí. Východní část svahů zdobí neplodící třešně, které částečně navozují atmosféru zaniklých městských sadů. Při hlavním promenádním chodníku byly založeny trvalkové záhony.

Celkové náklady si vyžádaly téměř 20 miliónů korun, přičemž 13,5 miliónu bylo hrazeno z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 1,8 miliónů z Operačního programu pro Životní prostředí.

Zdroj: Jana Matějíková, Magistrát města Frýdku-Místku

Kam za zábavou