Přírodní jevy na vlastní kůži | Brno

 

Moravian Science Centre Brno

Už v letošním roce (2012) by měla být v Brně, ve městě vědy a inovací, zahájena výstavba budoucího centra vědy, tedy science centra pod názvem Moravian Science Centre Brno.

V tomto zábavném centru vědy, které bude vybudováno díky získání dotace z Evropské unie, si budete moci na "vlastní kůži" vyzkoušet, jak fungují přírodní vědy. Vědecké centrum, sídlící na brněnském výstavišti, by se mělo stát interaktivní vzdělávací institucí, v níž budete mít jako návštěvníci možnost vlastníma rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy. Dotýkání se samotných exponátů tak bude "přísně přikázáno":-)

Hlavním cílem projektu je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu.

Co je to science centrum?

Science centrum je interaktivní vzdělávací instituce, v níž mají návštěvníci možnost vlastníma rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy. Experimentováním tak může každý pochopit, jak funguje svět kolem nás.

Historie fenoménu science center

Science centra jsou fenomén zrozený v 70. letech v USA a čím dál tím více se rozmáhající po celém světě (200 v roce 1990, přes 2000 v současnosti).

Myšlenka instituce poskytující neformální prostředí pro hravé objevování přírodních zákonitostí existovala již dlouho předtím, ovšem až vznik několika velmi úspěšných projektů jako Exploratoria Franka Oppenheimera v San Franciscu nebo Ontario Science Centre v Kanadě vytvořili funkční modely a daly základ hnutí, které se postupně rozšířilo i na další kontinenty. V Evropě se science centra rozšířili až během 90. let a mnoho jich vzniklo ve Velké Británii na přelomu milénia za podpory státní loterie. K úspěšným patří například dánské Experimentarium, finská Heureka nebo pařížké Cité des Sciences.

Fenomén science center je v Evropě stále na vzestupu, o čemž svědčí budování nových institucí jako například varšavského Centrum Nauki Kopernik, které otevřelo v roce 2010.
 

Science centra v Česku

Vlastní označení „science centrum“ je polopřeklad z anglického science centre - středisko přírodních věd, protože doposud v češtině nevzniklo lepší pojmenování pro instituci tohoto druhu. Přímý překlad „středisko přírodních věd“ zní poněkud kostrbatě a spíše v lidech vyvolává očekávání vývojového a výzkumného komplexu nežli interaktivní a hravé instituce pro široké vrstvy obyvatelstva.

Doposud v ČR vznikla dvě science centra, první byl liberecký IQ park postupně vznikající od roku 2004 a plzeňská Techmánia otevřená na podzim roku 2008.

Vzhledem k tomu, že většina českého obyvatelstva doposud nemá vlastní přímou zkušenost s science centry, je dobré se podívat na podobnosti a rozdíly se známými institucemi:

Klasické muzeum

Stejně jako klasické muzeum využívá i SC exponáty, ty však nemají hodnotu historickou, ale naučnou. Ta spočívá v potenciálu provokovat myšlení prostřednictvím přímé interakce. Personál v SC exponáty před návštěvníky nehlídá, ale naopak je nabádá k fyzickému prozkoumávání a pomáhá jim v provádění experimentů. Expozice jsou na rozdíl od klasických muzejních sbírek neustále obměňovány a spolu s putovními výstavami zajišťují to, že každá návštěva bude unikátním zážitkem. Nutno dodat, že trendy ze science center pronikají stále více i do muzeí klasického typu a v budoucnu dojde k prolnutí a spojení obou proudů tak, jak tomu již v mnoha západních muzeích došlo.

Škola

Jako ve škole i v SC je snaha o to, aby se návštěvník nečemu přiučil nebo spíše lépe pochopil to, co předtím jen tušil na intuitivní úrovni. SC používá neformální meotdy, vyvažuje prvky hry a vzdělávání. Stejně jako ve škole je důležitý mezilidský kontakt mezi studenty a učiteli, je i SC místem setkávání, avšak spíše než nerovný vztah poučovaného s poučovatelem jsou zde lidé rovni v partnerské roli více či méně zkušených průzkumníků.

Zábavní park

I když se do SC lidé chodí pobavit jako do zábavního parku, zábava zde není samoúčelná. Je to motivační prvek, a prostředek k poznání. Když se nám něco daří tak nás to baví a když se bavíme, jsme ve stavu, kdy dokážeme znalosti i dovednosti mnohem lépe vstřebávat, což nakonec vede k tomu, že se nám v budoucnu věci budou dařit mnohem lépe, vzniká tak pozitivní zpětná vazba.

Zábavní multiplex

Mnoho lidí tráví v zábavních a nákupních centrech svůj volný čas procházením obchodů a kocháním se lákavými věcmi všude kolem. Stejně tak i SC nabízí trávení volného času a témata podává lákavým a atraktivním způsobem, avšak návštěvníci si spíše než fyzické předměty a zážitky založené na pasivní konzumaci připraveného odnášejí nehmotné vědomosti, znalosti a dovednosti získané aktivním experimentováním. SC není zaměřené na generování zisku, ale coby příspěvková organizace využívá veškeré příjmy k zajištění vlastního chodu a neustálému zlepšování a obměně expozice i doprovodného programu a služeb.

Lokalita:

Pro MSCB byl vybrán objekt pavilonu „D“ v prostorách nynějšího areálu Veletrhy Brno a.s. Pokud bude uznána žádost o dotaci z OP VaVpI, bude pavilon odkoupen od BVV a vyčleněn z areálu výstaviště. Následně proběhne rekonstrukce a vstup bude přesunut na ulici Křížkovského. Objekt má dobrou dopravní dostupnost v centru města a kladem je i jeho dobře popsatelná poloha právě v sousedství známého Výstaviště, s nímž může v budoucnu utvořit symbiotický vztah, dále zvyšující atraktivitu celé lokality.

Expozice Moravian Science Centra Brno bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let, a dále Herna sdružující mimořádně hravé exponáty ze všech tematických celků.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách centra www.mscb.cz.

Kam za zábavou