CHKO Beskydy

V členité hornatině Vnějších Západních Karpat, téměř na celém území Moravskoslezských Beskyd, podstatné části Vsetínských vrchů a moravské části Javorníků, tvořících hranici se Slovenskem se rozkládá rozlohou největší chráněná krajinná oblast v České republice - Beskydy. Na hranici se Slovenskem na ni navazuje CHKO Kysuce.

CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973, rozloha je přes 116000 hektarů a sídlo správy se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Územím CHKO protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. V oblasti se nalézají dvě naučné stezky: Radegast a Šance.

Nepřehlédnutelnou dominantou oblasti je každopádně nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysá hora a to se svými 1323 m n. m. Na holém (lysém) vrcholu, na který vede silnice z obce Krásné, se nachází charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologická stanice a také několik horských chat.

Výjimečná přírodní hodnota chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržena vyhlášením 53 maloplošných zvláště chráněných území (z toho 7mi národních přírodních rezervací, 23 přírodních rezervací a 23 přírodních památek), územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí s nadregionálním významem.

Více informací naleznete na www.beskydy.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou