CHKO Bílé Karpaty

 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

o rozloze 71 500 ha je součástí pohoří, které se táhne v délce 60 km na hranici se Slovenskem a je součástí Vnějších Západních Karpat. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m) ležící na hraničním hřebeni. Charakteristické jsou hřbety s nadmořskou výškou 400–600 m.

Lesy pokrývají necelých 50 procent rozlohy, ale původní porosty byly z velké části vykáceny už v době tzv. valašské kolonizace, pro niž bylo typické pastevectví.

Dosavadní floristický výzkum CHKO Bílé Karpaty prokázal výskyt téměř 1.500 druhů cévnatých rostlin, z nichž 30 druhů je dnes považováno za vyhynulé, 50 druhů je nezvěstných a 100 druhů je uvedeno v seznamech chráněných druhů.

Díky rozmanitosti biotopů, zachovalosti listnatých lesů ale i přítomnosti nepůvodních jehličnatých dřevin jsou Bílé Karpaty bohaté i po stránce mykologické.

Správa CHKO Bílé Karpaty navázala v rámci Mezinárodního roku biodiverzity dlouhodobou spolupráci se ZOO Zlín - Lešná. V rámci spolupráce jsou například vybírány druhy měsíce, které představují typičtí zástupci ohrožených živočichů či rostlin, kteří se vyskytují v Bílých Karpatech. Na území CHKO se vyskytuje 17 druhů živočichů, které jsou celoevropsky významné a chráněné legislativou EU.

Více informací naleznete na www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou