CHKO Blaník

Nejmenší chráněná krajinná oblast Blaník

(CHKO Blaník) byla vyhlášena v roce 1981. Její rozloha je 40,31 km2 a nejvyšším bodem je vrchol Velkého Blaníku (638 m n. m.). Blaník je významná česká hora, opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích. Naopak nejnižším bodem je tok řeky Blanice v Ostrově (366 m n. m.). CHKO Blaník byla zřízena z důvodu zachovalého jak přírodního, tak i kulturního dědictví. Až 31% území pokrývají lesy a to především smrkové a borovicové.
Maloplošná chráněná území v rámci CHKO Blaník:
Přírodní rezervace
• Velký Blaník (84,68 ha)
• Malý Blaník (12,71 ha)
• Podlesí (9,89 ha)
Přírodní památky
• Částrovické rybníky
• Rybník Louňov
V působnosti Správy CHKO Blaník jsou dále také národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály, Ve Studeném a Voděradské bučiny, dále národní přírodní památky Chýnovská jeskyně, Kaňk, Rybníček u Hořan, Luční, Stročov, Jankovský potok a Medník.
Více informací naleznete na www.blanik.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou