CHKO Blanský les

 

Tato oblast patří k našim nejmladším chráněným územím a rozprostírá se na ploše 21 235 ha. Geograficky je sice součástí Šumavského podhůří, ale jde o samostatný, viditelně oddělený podcelek s nejvyšším vrcholem Kletí (1084 m).

Za své jméno vděčí rodině Plánských (dodnes se tak jmenuje jedna z hájoven), která se na svahu Kleti usadila v 16. stol. Zkomoleninou názvu Plánský les vznikl v 19. stol. Blanský les.

Původní porosty tvořily většinou bučiny, které se zachovaly zejména na severních svazích. Ostatní zalesněnou plochu představují kulturní porosty smrku. Rostlinstvo je spjato především s bučinami, v jejichž podrostu najdeme kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý a svízel vonný. Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.

Kromě přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně, zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen a obec Holašovice.

Více informací naleznete na www.blanskyles.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou