CHKO Broumovsko

Broumovský výběžek

vyplňuje chráněná krajinná oblast o rozloze 41 000 ha, kterou tvoří podstatná část Broumovské vrchoviny. Horopisně se dělí do tří poměrně odlišných podcelků, Meziměstskou vrchovinu s hraničním pásmem Javořích hor a s Broumovskou kotlinou na červených permských usazeninách v úvalu Stěnavy.

Ve střední části je to Polická vrchovina tvořená usazenými horninami svrchní křídy; v okrajových částech se vyznačuje stupňovitým reliéfem se strmými, místy skalnatými svahy v čele vrstev a mírnými svahy sledujícími sklon vrstev. Takovému typu reliéfu se říká kuesta.
Ve střední části Polické pánve najdeme pískovcové tabulové plošiny (Adršpašsko-teplické skály) a osamělé svědecké vrchy (Ostaš) se skalními městy. Třetím podcelkem je Žacléřská vrchovina, tvořená převážně usazenými horninami z období mladších prvohor a svrchní křídy. Dominantou je vrch Turov (603 m) a pásmo Jestřebích hor se Žaltmanem (739 m).

Napříč Broumovským výběžkem prochází rozvodí, které sleduje hřbet Broumovských stěn. Stěnava odvádí vody do Baltského moře, Metuje do Labe a tedy do Severního moře.

Více informací naleznete na www.broumovsko.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou