CHKO České Středohoří

Chráněná krajinná oblast České Středohoří

je součástí Krušnohorské soustavy a táhne se v délce 75 km a šířce 25 km podél hluboké příkopové propadliny, dnešní hnědouhelné pánve. Pod Krušnými horami pronikalo podél zlomů v zemské kůře žhavé magma, které pod povrchem tuhlo, a ojediněle docházelo k malým sopečným výbuchům, jejichž dokladem je např. přírodní památka Kamenná slunce.

Raná, Oblík, Srdov a Brník patří k dokonalým ukázkám vypreparovaných sopečných těles.

Krajinu dále formovaly i klima a voda. Vodní toky vytvářely hluboká údolí, skalnaté rokle a soutěsky, které jsou dnes už většinou bezvodé. Labe rozděluje České středohoří tzv. Českou bránou na dvě části.

Na východě je to Verneřické středohoří (Sedlo, 726 m) a západě Milešovské středohoří s nejvyšším vrcholem Milešovkou (837 m). Chráněná oblast má rozlohu 107 000 ha.

Více informací naleznete na www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou