CHKO Jeseníky

 

Nejcennější a největší částí CHKO Jeseníky

je druhé nejvyšší pohoří republiky, Hrubý Jeseník (Praděd, 1492 m). K němu přiléhají části Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Celkem zaujímají plochu 74 000 ha.

Horskou a místy i vysokohorskou krajinu charakterizují široké hřbety, které vznikly za tektonických zdvihů v třetihorách.
Naproti tomu následná eroze vyhloubila hluboká údolí, jimiž protékají horské říčky, např. Divoká a Hučivá Desná nebo Střední a Černá Opava.

Najdeme tu i četná rašeliniště (Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz, Skřítek). Původní jedlobukové porosty byly ve většině částí nahrazeny smrčinami.

Ani složení fauny není původní. V první třetině 20. stol. sem byl dovezen kamzík horský, vzácně se vyskytuje rys ostrovid, tetřev hlušec, jeřábek lesní, ořešník kropenatý ad.

Území patří k nejdeštivějším oblastem republiky .

Významné jsou i zdroje minerální železité kyselky (Karlova Studánka) a voda je využívána k léčbě studenými Priessnitzovými zábaly v Lázních Jeseník a Lipová-lázně).

K zajímavostem oblasti patří mimo jiné dřevěná architektura lázeňských domů v Karlově Studánce, kde je v lázeňském parku expozice hornin.

Více informací naleznete na www.jeseniky.ochranaprirody.cz/

 

Kam za zábavou