CHKO Jizerské hory

Pohoří Jizerské hory

patří do Krkonošské oblasti a člení se na dvě odlišné částí: malou Smrčskou hornatinu a Jizerskou hornatinu.

Geologicky je převážná část pohoří tvořena horninami krkonošsko-jizerského žulového masivu. Oblast je ohromnou zásobárnou vody a místem s nejvyššími srážkovými úhrny v republice.

Ve vrcholových rašeliništích s četnými jezírky pramení řada potoků a říček, které se pak vlévají buď do Jizery (Severní moře), nebo do Lužické Nisy (Baltské moře). Hory tedy tvoří evropské rozvodí. Dvě velké přehradní nádrže, Souš a Josefův Důl, slouží jako zásobárna pitné vody.

V podhůří najdeme i prameny minerálních vod, k nimž patří libverdská kyselka, prameny v Bílém Potoce a u Nového města pod Smrkem. Jako stolní voda se stáčí vratislavická kyselka.

K nejcennějším biotopům hor patří četná rašeliniště, vyznačující se porosty borovice kleče, rašelinnými smrčinami a loukami a vzácnou květenou.

Více informací naleznete na www.jizerskehory.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou