CHKO Kokořínsko

 

Území Kokořínska

(27 200 ha) je charakterizováno neobyčejným typem krajiny, s kterým se jinde v republice nesetkáme. V rovinatých loukách, v borových nebo smíšených lesích se před vámi náhle objeví okraj rokle se strmými skalními stěnami nebo skalisko porostlé borůvčím.

Největší údolí vytvořily toky Liběchovky (Liběchovský důl) a Pšovky (Konrádovský a Kokořínský důl).

Specialitou Kokořínska jsou rozmanité drobné tvary reliéfu, které v jiných pískovcových oblastech nenajdeme.

Vegetace oblasti je poměrně jednotvárná, protože původní porosty byly nahrazeny borovými nebo smrkovými monokulturami.
Zajímavé suťové lesy a vegetaci skalních stepí dosud najdeme na osamělém kuželu Ronova. Kromě běžné fauny se z ptactva vyskytuje vzácný jestřáb lesní a krkavec velký.

K turistickým lákadlům Kokořínska, kterému se také říká Máchův kraj, patří obce se zachovanými stavbami lid. architektury, především roubenými a hrázděnými domy.

Více informací naleznete na www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou