CHKO Křivoklátsko

 

Velmi rozsáhlá CHKO Křivoklátsko

(63 000 ha) se prostírá na obou březích toku Berounky a ještě před vyhlášením byla zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO. V současné době byla zahájena jednání, která by měla vést k vyhlášení území pátým národním parkem.

Roste tu 84 druhů stromů a keřů a 1300 druhů cévnatých rostlin. Zajímavá jsou původní společenstva vzácného tisu; na území CHKO bylo napočítáno 3000 jedinců a tisy jsou chráněny v rezervacích. Na vrcholech kopců místy najdeme tzv. pleše, travnaté skalní stepi se společenstvy teplomilných rostlin a živočichů. Mohli bychom tu zahlédnout i stádečko muflonů.

Z fauny se daří bezobratlým, žije tu např. pozoruhodný a vzácný teplomilný ploskoroh pestrý, který dovede chrastit křídly, nebo náš největší brouk roháč obecný, životně svázaný se starými dubinami, objevit můžeme i tesaříka obrovského ad.

Pozornost návštěvníků poutají také starobylé a hrady a zříceniny Křivoklát, Krakovec, Týřov, Žebrák a Točník.

K větším sídlům patří Zbečno, Žebrák, Zbiroh a Křivoklát, těsně za hranicí leží Rakovník, Nové Strašecí a Beroun.

Více informací naleznete na www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou