CHKO Labské pískovce

Labské pískovce 

se nachází v ochranném pásmu národního parku České Švýcarsko. Patří k němu Děčínské stěny, jižní  část Růžovské vrchoviny až k České Kamenici a na severu část Šluknovské pahorkatiny od Mikulášovic k Vlčí hoře a Krásné Lípě.

V lesích převládají smrkové a borové monokultury, na suťových svazích rostou bučiny s bylinným podrostem, v němž se hojně objevuje netýkavka malokvětá, vzácněji kyčelnice devítilistá i cibulkonosná, svízel vonný, plicník lékařský aj.

Ze stavebních památek upoutají pozornost roubené chalupy s hrázděnými patry a štíty, které najdeme zejména v obcích při okrajích oblasti, např. v Kyjově, Doubici, Jetřichovicích, Vysoké Lípě, Kamenické Stráni i jinde.

Více informací naleznete na www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou