CHKO Litovelské Pomoraví

 

Litovelské Pomoraví

leží v Hornomoravském úvalu a tvoří ji jemnozrnné říční usazeniny a štěrkové nánosy, v nichž řeka meandruje a vytváří četná souběžná i slepá ramena. Systém větvení koryt byl ovlivněn i středověkým selskými hrázemi, které měly zabránit zaplavování hospodářsky využívané půdy v časech povodní.

Dodnes se zde zachovaly rozsáhlé lužní lesy s bohatou vegetací. V tzv. měkkém luhu (vlhčí polohy) rostou olše, topoly, vrby a jasany, v sušších polohách, tedy v tzv. tvrdém luhu, jsou to duby, jilmy, olše, habry a buky. V podrostu najdeme mnoho chráněných druhů rostlin včetně bledule jarní, upolínu evropského a vyššího, lýkovce obecného, kosatce žlutého i sibiřského ad.

Na území CHKO zasahuje také Mladečský kras s jeskyněmi.

Více informací naleznete na www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou