CHKO Orlické hory

 

CHKO Orlické hory

se horopisně dělí na tři části. Největší a nejvyšší je Deštenská hornatina (Velká Deštná, 1115 m) s několika vrcholy přesahujícími 1000 m.

Převážná část Orlických hor je zalesněna, ale skladba dřevin není původní. Kdysi rostl ve vyšších polohách buk a v nižších buk s jedlí, ale ty byly nahrazeny smrkovými monokulturami.

Zvířena je zastoupena běžnými horskými a podhorskými druhy, z ptactva zasluhují pozornost kos horský, ořešník kropenatý a tetřívek.

Romantikou dýchá okolí Pašerácké lávky, jejíž název upomíná, že se tudy přes hranice pašovalo zboží. Ledříčkovy skály jsou opředeny historkami o zbojníku Ledříčkovi, který se zde počátkem 19. stol. skrýval.

Pohoří je velmi řídce obydlené a je přístupné z několika měst, která tvoří rekreační zázemí. Kromě zmíněné Olešnice jsou to Deštné, Říčky, Rokytnice a Bartošovice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou a Klášterec nad Orlicí.

Více informací naleznete na www.orlickehory.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou