CHKO Pálava

 

Základem chráněné oblasti Pálava

(7000 ha) jsou Pavlovské vrchy, součást Mikulovské vrchoviny. Jsou tvořeny čistými jurskými vápenci, které byly překryty usazeninami třetihorního moře a později vyzvednuty a rozlámány. Hřeben se táhne severojižním směrem v délce necelých 20 km.

Na členitých svazích najdeme několik druhů přírodních společenstev, jsou tu lesy, lesostepi, drnové a skalní stepi. Na vápencových skalách zjara kvete kosatec písečný i nízký, koniklec luční i velkokvětý, křivatec maličký a další druhy.

Do chráněné oblasti patří i široká dyjská niva u Křivého jezera, kde se střídají lužní lesy s lužními loukami. Na vodních plochách mrtvých ramen zde kvetou lekníny a stulíky, najdeme tu ostřicové porosty a rákosiny i kvalitní nivní louky, které dovolovaly až tři sklizně sena ročně.

Více informací naleznete na www.palava.ochranaprirody.cz/.

Tipy na výlet na Pálavě naleznete na našem webu www.kamnapalavu.cz.

Kam za zábavou