CHKO Slavkovský les

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les,

vyhlášená v roce 1974, je silně zarovnané hornaté území. Rozkládá se na přibližně trojúhelníkovitém území, o celkové rozloze kolem 640km², mezi Tachovskou brázdou a Chebskou a Sokolovskou pánví. Slavkovský les je unikátní výskytem minerálních pramenů díky nimž se stala z lázeňských měst nacházejících se v blízkosti ohraničení (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně) významná turistická centra a lázně světového významu.

Skladba přírodních prvků je v rámci oblasti velmi pestrá a to včetně kaňonů se skalními útvary v údolích řek Teplá a Ohře, různých typů pramenišť, mokřadních luk či zachovalých bučin a vřesovišť. K nejvýznamnějším oblastem území Slavkovského lesa patří nepochybně Mnichovské hadce a Kladské rašeliny. Ve znaku CHKO je vzácná arnika horská, která je typická pro tuto oblast, na pozadí vrchů Lesný (982,7 m n.m.), Lysina (981,4 m n.m.) a Kružný (863 m n.m.).

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ v rámci CHKO:

•Národní přírodní rezervace:
Kladské rašeliny
Pluhův bor
•Národní přírodní památky:
Křížky
Upolínová louka
Jan Svatoš
•Přírodní rezervace
Planý vrch, Smraďoch, Vlček, Holina, Údolí Teplé, Prameniště Teplé, Mokřady pod Vlčkem, Lazurový vrch, Podhorní vrch
•Přírodní památky
Olšová Vrata, Homolka, Sirňák, Dominova skalka, Kynžvartský kámen, Milhostovské mofety, Čiperka, Koňský pramen, Moučné pytle, Čedičové varhany u Hlinek, Pístovská louka

NAUČNÉ STEZKY v rámci CHKO:

•NS Kladská je stezka, která je díky můstkovému chodníku dostupná i vozíčkářům. V rámci 1,2km trasy Vás seznámí díky 8mi informačním panelům jak s historií Slavkovského lesa, tak i základními informacemi o přírodě.
•NS Smraďoch pak zpřístupňuje po krátkém můstkovém chodníku malé rašeliniště s mofetami a výrony plynů, které tvoří malé krátery. Taktéž se zde nachází informační panel kde naleznete informace o vzniku mofet a minerálních vod.
•NS Křížky je aktuálně uzavřena.
Oblastí prochází také široká síť cyklostezek.

Více informací o daném území naleznete na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

Kam za zábavou