CHKO Třeboňsko

Velkoplošná chráněná krajinná oblast Třeboňsko

se nachází v rovinaté krajině, kde se stále ještě zachovaly velmi cenné přírodní hodnoty. Na jejím území se nachází celkem 33 přírodních rezervací a památek, které chrání nejvzácnější místa Třeboňska. Tyto rezervace zahrnují nejrůznější ekosystémy, jakými jsou například rašeliniště, rašelinné louky a lesy, rybníky, vodní toky a lužní lesy. Třeboňsko patří v rámci střední Evropy k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků a to především díky více než čtyřem stům rybníků. K nejvzácnějším druhům zde patří orel mořský. V rámci evropského programu Natura 2000 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko.

Chráněná krajinná oblast byla vyhlášená v roce 1979. Již v roce 1977 bylo ovšem Třeboňsko zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra. CHKO Třeboňsko se rozkládá na celkové ploše 700 km2.

Národní přírodní rezervace v rámci CHKO Třeboňsko:
 
Národní přírodní rezervace Červené blato (se stejnojmennou naučnou stezkou) a Žofinka
Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý
Národní přírodní rezervace Stará řeka
Národní přírodní rezervace Ruda
K dalším významným rezervacím na Třeboňsku patří například:
Přírodní rezervace Dračice
Přírodní rezervace Meandry Lužnice
Přírodní rezervace Ruda u Kojákovic
Přírodní památka Soví les
Přírodní rezervace Staré jezero
Přírodní rezervace Novořecké močály
Přírodní rezervace Rašeliniště Hovízna
Přírodní rezervace Horusická blata
Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova

Více informací o daném území a přírodních rezervacích a památkách naleznete na www.trebonsko.ochranaprirody.cz.

Kam za zábavou