CHKO Žďárské vrchy

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy,

rozkládající se na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina, přibližně mezi městy Hlinsko, Přibyslav, Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě, byla vyhlášena na území 709 km2 v roce 1970. Oblast chráněného území je typická členitou krajinou polí, luk, rybníků, lesů a vrchů s nadmořskými výškami od 490 metrů až po 836 metrů nejvyššího vrchu Devět skal. Z rybníků jsou nejznámější ty největší jako například Velké Dářko, Veselský rybník, Matějovský rybník, rybníky Řeka či Medlov. Pramení zde také celá řada řek (mimo jiné Svratka, Sázava, Doubrava, Chrudimka, Oslava). Oblast je přibližně z poloviny zalesňená a nacházejí se zde také významná společenstva rašelinišť.

Na tomto chráněném území jsou vyhlášena ještě další maloplošná zvláště chráněná území. Z toho jsou to 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek. Z dalších chráněných území stojí za zmínku národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák a Rybník Zhejral. Z národních přírodních památek jsou to pak  Hojkovské rašeliniště a Švařec. Oblastí také prochází 4 naučné stezky - Matějovský rybník, Velké Dářko, Žákova hora-Tisůvka a Krajem Chrudimky.

Více informací naleznete na www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Kam za zábavou