Městské parky | Jihomoravský kraj | Brno | Lužánky

 

Městský park Lužánky je nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem v českých zemích a je také prohlášen národní kulturní památkou. V roce 1578 daroval císař Rudolf II řádu jezuitů upravenou tzv. Jezuitskou zahradu podél Ponávky. Po zrušení tohoto řádu věnoval v roce 1786 císař Josef II Jezuitskou zahradu brněnským občanům za účelem zřízení městského veřejného sadu. Park, s rozlohou 20 hektarů, pojmenovaný Lužánky, byl svěřen do péče zahradníka Antonína Bisingera. Během následujících dvou let byl park upraven do francouzského stylu. V polovině 19 století pak proběhla, pod vedením Karla Offermana, přeměna parku na přírodně krajinářský park.

V letech 1853 až 1855 zde byl vybudován novorenesanční pavilon, dle projektu Ludvíka Förstera a Theofila Hansena. Mezi další významné objekty v parku patří kašna se sousoším tří Puttí od F. Melnitzkého, pomník Josefa Merhauta od E. Hlavici, či také pomník císaře Josefa II, zakladatele parku (respektive její replika z roku 2001, originál byl zničen).

Průběžně zde byly vysazovány veškeré dřeviny, vyskytující se na Moravě, ale i 150 druhů cizokrajné vegetace. Mezi významné dřeviny parku patří buk lesní, jinan dvoulaločný, javor dlanitolistý, platan javorolistý, jehož obvod kmene je 520cm, ale i ořešák černý, rostoucí v USA, nebo Svitel latnatý, původem z Asie.

Dolní část parku je zajímavě řešena vyvedením potoka Ponávka na povrch, který se poté vlévá do malého rybníčku se zlatými rybkami. Přes potok je postaveno pár romantických lávek. Hodně je zde pamatováno na děti, které zde najdou jak jízdní hřiště, pískoviště, skluzavky či houpačky, tak i zajímavě řešené dřevěné výtvory, jako například dřevěný kočár i s koňmi, nebo dřevěné ovečky. V dnešní době kovových prolézaček je toto velice příjemná změna. Atmosféru klidu zde dotváří krásné vzrostlé stromy.

Kam za zábavou