Městské parky | Jihočeský kraj | Český Krumlov | Horská zahrada

 

Horská zahrada patří spolu s připravovaným Hradním muzeem zcela jistě k nejvýraznějším a nejambicióznějším projektům českokrumlovského zámku. Jedná se o historické označení donedávna zapomenuté a téměř zaniklé krajinářské zahradní úpravy v jihovýchodní části českokrumlovského zámeckého areálu, na strmých svazích nad řekou Vltavou a Rybářskou ulicí.
 
Původní podobu Horské zahrady, včetně trasování vyhlídkové stezky, rozmístění vyhlídek či podoby dávno zaniklých zahradních staveb našli památkáři ve starých mapách a dobových vedutách. Ke zmapování terénu napomohly také zářezy původní stezky ve svazích, terénní modelace vyhlídkových plošin a zbytky opěrných zídek. Horská zahrada nabízela kontrasty mezi ohromujícími ostrými skalisky, temnými jícny ústí starých dolů na stříbro a poklidnými částmi cesty ve stínu korun stromů. Po namáhavých strmě stoupajících úsecích stezky následovala místa umožňující odpočinek na zahradních lavicích a poskytujících vyhlídku na starobylé město se zámeckou rezidencí.
 
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích dokončil v roce 2009 první část 1. etapy Rekonstrukce Horské zahrady v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Záměrem projektu je památková obnova a zpřístupnění přírodně krajinářské zahradní úpravy ze začátku 19. století, založené knížetem Josefem II. ze Schwarzenbergu a jeho manželkou kněžnou Pavlínou ze Schwarzenbergu. Bylo provedeno vyčištění svahu od bloků hornin materiálů, které hrozily pádem a dále byly odstraněny stromy, které zvyšovaly riziko skalního řícení. Nezbytné bylo statické zajištění rizikových skalních výchozů a vybudování opěrných zdí. Následovalo osazení ochranných sítí a úprava terénu terasováním. V rámci projektu byl opraven také objekt bývalé vrátnice na 5. zámeckém nádvoří, jenž bude sloužit jako vstupní objekt návštěvníkům zámku a Horské zahrady. Vrcholem celé vycházkové stezky bude do budoucna vyhlídka Paraplíčko na staré baště, v nejvyšších místech Horské zahrady. V prostorech starého zámeckého opevnění by mohla být v budoucnu zřízena malá výstavní expozice historie zahradnické činnosti v Českém Krumlově.
 
První dokončený úsek vyhlídkové stezky si můžete projít i Vy v rámci Dnů evropského dědictví a to ve dnech 18. a 19. září 2010, kdy bude otevřený pro veřejnost. Otevírací doba je o víkendu od 9 do 16.00 hodin a vstup je zdarma.
 
Plánované investice do projektu Horské zahrady jsou rozděleny do dalších dvou etap, které by měly skončit v roce 2012. Horská zahrada by tak mohla být pro veřejnost otevřena v roce 2013. Poskytovat pak bude jak prostředí pro pohodové procházky, tak i doposud neviděné krásy Českého Krumlova.
 
Více informací o Českém Krumlově naleznete zde: www.ckrumlov.info.
 
Kam za zábavou