Městské parky | Jihomoravský kraj | Brno | Park Špilberk

 

Městský park Špilberk byl založený v letech 1861 až 1862. Jeho zakladatelem byl tehdejší starosta města Brna Christian d´Elvert. Park je, spolu s hlavní dominantou města Brna - hradem Špilberk, prohlášen za Národní kulturní památku. Samotný hrad je tak v parku nejvýznamějším objektem. Hrad byl vybudován již ve 13. století a to Přemyslem Otakarem II. Sloužil jako zemská pevnost a po napoleonských válkách se pak stal věznicí. Od poloviny 19. století byl využíván jako vojenská kasárna, a nyní prostory hradu využívá Muzeum města Brna.
 
Dalšími významnými objekty v parku jsou Altán - což je jižní vyhlídkový pavilon, který daroval městu v roce 1885 již výše zmíněný Christian d´Elvert. Dalším objektem je pak Gloriet - severní vyhlídkový pavilon s orientačním stolem z roku 1884. V parku se také nachází tři pomníky - pomník samotného zakladatele, pomník italských karbonářů a vězňů a pomník Louise Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům. Parku vévodí socha sv. Jana Nepomuckého.
 
Park Špilberk se nachází přibližně ve středu města, je zde tedy velmi dobrá dostupnost MHD v rámci celého města. Doporučujeme obejít celou vrchní část parku odkud je krásný a přehledný výhled na různé části Brna.
 
A nakonec jedna novinka čerstvějšího charakteru. Od 23. června 2010 je návštěvníkům parku Špilberk, nad Pellicovou ulicí, k dispozici pět fitness strojů na cvičení (koník, brusle, zdvíhací zařízení, běžecké lyže a váha). O vznik tohoto prvního fitparku na Moravě se zasloužila Veřejná zeleň města Brna ve spolupráci s vedením města.
 
Kam za zábavou