Přírodní parky | Jihomoravský kraj | Brno | Obřanská Stráň

 Městská část Brno - Maloměřice a Obřany jsou části statutárního města Brna a nachází se na severovýchodním okraji města, po obou březích řeky Svitavy. Představují vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Čeká Vás zde pestrá příroda, členitý terén a malebná krajina - prostředí jaké může nabídnout svým obyvatelům jen málokteré město, to vše na dosah ruky.
 
Na příjemnou procházku se můžete vydat například u Maloměřického mostu, kam dojedete tramvají číslo 4. Dáte se směrem k velkému jezu, který je vidět již od zastávky. Od splavu můžete jít příjemnější cestou mezi domy, nebo můžete jít stezkou v těsné blízkosti řeky. Stezku nedoporučujeme absolvovat po dešti, bývá dosti blátivá a není se kam vyhnout. Následně už půjdete také po nových stezkách. Dokončuje se zde také Cacovický ostrov - místo vhodné k procházkám i s kočárkem, na kolech a s dětmi, které uvítají spoustu nových prolézaček, houpacích kruhů atd. Je zde již postavena pěkná nová lávka přes řeku, kterou ocení především bruslaři. Dostanete se tak na levý břeh řeky, kde jsou již nově upravené stezky. Jelikož vede trasa podél řeky, můžete zde obdivovat spoustu divokých kačen pěkného zbarvení. Při troše štěstí můžete zahlédnout i malé ptáčky ledňáčky, kteří jsou krásně vybarvení a nepochybně budete žasnout nad jejich rychlostí při lovu. V Obřanech následně přejdete hlavní silnici a můžete pokračovat dál po levé straně řeky. Po pravé straně minete most, u kterého je točna tramvaje číslo 4. V těsné blízkosti je zde také občerstvení, s možností posezení (včetně dětského koutku) a informační tabule pro danou přírodní oblast.
 
Pokud budete pokračovat dál podél řeky, pak půjdete kolem domu, kde jsou každou neděli za pěkného počasí v provozu krásné malé vláčky, které vozí malé děti po trase v zahradě (Mlýnské nábřeží).
 
Pokračovat můžete ještě dál, k malému lomu. Pokud se před dalším mostem (pod kterým vede na druhé straně cyklo a inline stezka do Bílovic) vydáte doleva polní cestou, úzkou stezkou do příkrého kopce, pak vyjdete na paloučku kde se již nachází přírodní památka "Obřanská stráň". Tato trasa je již vhodná pouze pro pěší. Přímo z paloučku uvidíte vlakovou trať, s vlaky vyjíždějícími a mizejícími v tunelu pod Vámi.
 
Byť není "Obřanská stráň" nijak rozlehlá (přibližně 2 hektary), rostou zde zajímavé rostliny a je zde krásný výhled na lesy Hády na protějším svahu. Začátkem jara zde kraluje koniklec velkokvětý, či vzácné křivatce rolní. Svými květy zde zaujmou také sasanky lesní či pryšec mnohobarvý. Snad největší botanickou vzácností "Obřanské stráně" jsou ale kavyly (Stipa) – stepní traviny. V minulosti jich zde bylo napočítáno na pět druhů. Svými dlouhými osinami začínají zdobit "Obřanskou stráň" už v jarním období.
 
Pokud se vydáte dále směrem do kopce, pak projdete zahradami, kde podle ročního období můžete obdivovat kvetoucí stromy a květiny v zahradách. Jakmile dojdete k místu, kde jsou v ohradě koně, pak se můžete vydat směrem doleva z kopce dolů a dojdete zpět do Obřan, kousek od již zmiňované tramvajové zastávky - točny č. 4. Po výletě se zde můžete příjemně osvěžit.

Kam za zábavou