Přírodní parky | Jihomoravský kraj | Lednice | Lednicko - valtický areál

 

Lednicko - valtický areál, při zámku Lednice, s rozlehlou zahradou, skleníkem a krajinářským parkem, patří nepochybně mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Jedná se zároveň o největší komponovanou krajinu Evropy a pravděpodobně i světa.
 
Zámek Lednice a přilehlý přírodní areál se nachází na jižní Moravě, přibližně 12 km východně od Mikulova a 50 km směrem na jih od Brna, na pravém břehu řeky Dyje. Se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky v Evropě. Celý Lednicko - valtický areál byl v roce 1996 zapsán mezi světové a kulturní památky UNESCO.
 
Lednické panství se roku 1249 dostalo pod správu rodu Lichtenštejnů a patřilo jim bezmála 700 let. Od konce 18. století až do poloviny století 19. vznikaly v okolí zámku nádherné romantické stavby, umístěné především v zámeckém parku. V této době vznikl také zámecký rybník s 15ti vzájemně propojenými  ostrůvky. Park s unikátní sbírkou stromů v rámci lužních lesů, vysázených hájů, alejí či sadů se tak rozprostírá v oblasti velmi odlišných ekosystémů - jak stepí, tak i lužních oblastí kolem řek.
 
Zámecká zahrada
 
Na severní straně lednického zámku vznikla již v polovině 17. století zahrada, složená ze šesti velkých čtverců s bohatou ornamentální výzdobou, terasami, kašnami, lavičkami a fontánami.
 
Přilehlý park
 
Mokřady a lužní lesy v okolí rybníků a řeky Dyje jsou domovem širokého spektra ptačích druhů. Mnoho z nich zde hnízdí, pro některé je naopak oblast pouze tahovou zastávkou. Ornitologové řadí Lednicko - valtický areál mezi nejvýznamnější evropské lokality. Obzvláště v okolí rybníka tak můžete pozorovat kupříkladu kachny, volavky, kormorány, vodní slípky a další vzácné ptáky.
 
Zámecký skleník
 
V těsné blízkosti zámku byl vybudován téměř 100 metrů dlouhý a 13 metrů široký skleník, kam byly umístěny subtropické a tropické rostliny, dovezené převážně z Jižní Ameriky. Do jezírka zde byly vysazeny zlaté rybky.
 
Minaret
 
Nepřehlédnutelná dominanta parku, věž ze které běžně svolávají muslimští duchovní davy k motlitbě naleznete také v lednickém parku. V islámských zemích bývá tato stavba součástí mešity, zde ovšem stojí samostatně. Dle pověsti byl minaret postaven natruc poddaným, kteří se nemohli shodnout na umístění kostela. Po pokoření 302 schodů se zde můžete pokochat úžasnou vyhlídkou z nejvyšší galerie, ve výšce téměř 60 metrů.
 
Vzhledem k rozsáhlosti areálu doporučujeme využít také některou z možností přepravy. Příjemným zpestřením Vám může být cesta jednou ze šesti lodí v rámci 4 přístavišť, či jízda kočárem, který si můžete pronajmout jen pro sebe. V Lednici máte také možnost využít projížděk na koních, pro děti na
ponících. V celém zámeckém parku je přísný zákaz jízdy na kole!
 
Lednicko-valtický areál sousedí svou západní hranicí s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava.
 
Více informací naleznete na www.lednice.cz či na www.zamek-lednice.cz.
 
Kam za zábavou