Přírodní parky | Pardubický kraj | Lanškroun | Lanškrounské rybníky

 

V roce 1990 byl zřízen přírodní park Lanškrounské Rybníky podle zákona č. 40/1956 Sb jako oblast klidu. Tento přírodní park se nachází západně od Lanškrouna v oblasti soustavy rybníků na Ostrovském potoce. Rybníky Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův s okolními lesními porosty se rozkládají na celkové ploše 243 ha. Oblast navazuje na příměstskou rekreačně využívanou oblast dalšího rybníka Dlouhý, kde naleznete upravené přírodní koupaliště, s možnostmi zapůjčení lodiček, šlapadel, windsurfu apod. Dále je zde možné provozovat kempování, táboření, jachting a k dispozici je i suchozemské sportovní zázemí pro nohejbal, minigolf apod.
 
Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha a území je rovinaté až mírně zvlněné. Nadmořská výška je 380 – 400 m n. m. Oblast Lanškrounských rybníků je významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. Z významných chráněných druhů se zde vyskytuje např. bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka říčního, čolka horského, ropuchu obecnou i zelenou, rosničku zelenou a další druhy obojživelníků.
 
Flóra je typická pro vlhká stanoviště, zamokřené louky a roste zde například kosatec žlutý, leknín bělostný, prstnatec májový, vachta trojlistá, bledule jarní a další druhy. Přírodním parkem Lanškrounské rybníky vede naučná stezka využívaná v rámci ekologické výchovy. Po zpevněných cestách parkem vede také cyklostezka. Po značených trasách můžete projet lanškrounskem něco přes 100 kilometrů.
 
V rámci lanškrounska se můžete vydat na tři zámky:
 
Lanškroun s muzejní expozicí
Lovecký zámek Tatenice
Torzo původně honosného liechtenštejnského zámku u Rudoltic
 
Více informací o regionu naleznete zde:www.lanskroun.cz či na www.mesto-lanskroun.cz.
 
Kam za zábavou