Přírodní parky | Středočeský kraj | Průhonice | Průhonický park

 

Průhonický přírodně krajinářský park o rozloze 250 hektarů založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem.

Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

Nejvýznamnější sbírkou jsou kosatce, jejichž kolekce patří k největším v Evropě. Je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Základem sbírky jsou především bradaté kosatce (Iris barbata hort.), návštěvníci však mají možnost se seznámit také se zahradními odrůdami kosatců sibiřských (Iris sibirica cv.), kosatců žlutofialových (Iris spuria cv.) i zajímavými botanickými druhy kosatců.
 
K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky soustředěné v Botanické zahradě na Chotobuzi a dendrotéka - sbírka šišek. Dendrologická kusová sbírka Botanického ústavu Akademie věd ČR vznikala řadu let a svým rozsahem 2659 položek se řadí mezi tři největší na světě.

Park je zároveň nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy a též důležitým útočištěm všech organismů v této krajině.

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.

Akce pro veřejnost

Během sezóny jsou v zahradě pořádány akce pro veřejnost, které mají za cíl seznámit návštěvníky s pěstovaným sortimentem rostlin.

Jak park najdete?

Veřejnosti přístupné expozice leží na východě Průhonického parku, přístup do zahrady pro veřejnost je možný pouze z Průhonického parku.

Více informací naleznete na www.parkpruhonice.cz.

Kam za zábavou