Skanzeny | Pardubický kraj | Hlinsko | Soubor lidových staveb Vysočina

 

Soubor lidových staveb Vysočina,

je jediné muzeum v přírodě (skanzen) v Pardubickém kraji, nacházející se na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, přibližně čtyřicet kilometrů jižním směrem od krajského města. Svou malebnou a rozmanitou přírodní krásou kraj okouzloval a okouzluje mnohé známé malíře, jako například Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Gustava Macouna, Oldřicha Blažíčka a další. Nejvíce památek tohoto kraje naleznete právě v expozici Souboru lidových staveb Vysočina, který je zároveň také největším zařízením svého druhu v Čechách.

Jednotlivé expozice skanzenu ovšem nenaleznete na jednom místě. Navštívit je můžete na Veselém Kopci (zde už od roku 1972), ve Svobodných Hamrech a v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku.

Betlém Hlinsko

V Hlinsku nenaleznete příliš historických památek, ovšem památková rezervace Betlém je v oblasti střední Evropy nepochybně unikátní.

Návštěvníkům jsou zde v současnosti přístupné domky s umístěnými dílnami lidových řemeslníků: obydlí tkalce, výrobce hraček a továrního dělníka se ševcovskou dílnou ve výměnku. V jednom z domků připravujeme nainstalování pilníkářské dílny a v jiném zase umístění klempířské a kovotlačitelské dílny. Kromě toho se v dalších objektech v průběhu roku pořádají různé tématické výstavy, nalézají se zde prodejny s upomínkovými předměty, příjemná restaurace a dokonce i základní umělecká škola – učebna výtvarného oboru.

Veselý Kopec

V současnosti na Vás zde čeká expozice téměř třiceti objektů, tvořících celek osady s volně rozptýlenou zástavbou.

Mezi jedinečné ukázky lidového stavitelství na Veselém Kopci patří čtrnáctiboká stodola přenesená ze Sádku u Poličky. Z dalších staveb pak stojí za zmínku čtyřboká zástavba dvora s obydlím drobného rolníka ze začátku 19. století, přenesená z Lezníku u Poličky, či statek z Mokré Lhoty u Nových Hradů s krásným klasicistním průčelím. V rámci oblasti se pak nachází další usedlosti a stavby jako sušky, bělidlo, včelín či zvonička.

Svobodné Hamry

Osada Svobodné Hamry a zdejší kovací hamr pocházející z konce 15. století vznikla kolem železárny a dodnes je to také na charakteru zdejší zástavby patrné. Expozici zdejšího hamru, s velký kladivem poháněným vodou doplňuje nejen množství nářadí, výrobků a velká výheň, ale také navazující mlýnice s ukázkou výroby jáhel z prosa a výroby krup.

Naleznete zde také další památky jako zámeček, postavený v 17. století a upravený do novobarokní podoby v roce 1894, roubenou hospodu datovanou rokem 1794, či památník připomínající pobyt malířů F. Kavána a G. Macouna.

Zábavní a kulturní akce ve skanzenu pro rok 2012:

31.3.-22.4.2012
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ

7.4.-31.10.2012
V PONDĚLÍ JE POLÍVČIČKA …

7.-9.4.2012
VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI

21.1.-17.3.2012
ŽIVOT NA VYSOČINĚ

1.-30.5.2012
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO

26.5.2012
HRNČÍŘSKÁ SOBOTA

19.6.-23.9.2012
PROBUZENÉ POKLADY

14.-15.7.2012
VESELOKOPECKÝ JARMARK

Návštěvní dobu a informace o vstupném pro jednotlivé expozice skanzenu naleznete na www.vesely-kopec.eu. Veselý Kopec je do zahájení návštěvnické sezóny dne 7.4.2012 uzavřen!

Lokalita skanzenu:
Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko - Příčná 350, 539 01

Více informací o skanzenu naleznete na www.vesely-kopec.eu.

Kam za zábavou