Skanzeny | Plzeňský kraj | Chanovice | Expozice lidové architektury

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích,

nacházejících se při východní hranici plzeňského kraje, je třetí expozicí klatovského Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Tento "záchranný" nejmladší skanzen u nás zde měl mít, dle původního záměru, podobu dnešního dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Skanzen shromažďuje různé objekty lidového stavitelství jihozápadních Čech, z okresů Klatovy, Plzeň-jih, Rokycany, či Domažlice.

Skanzen Chanovice představuje expozici jak dobových forem bydlení, zemědělskou činnost, tak i podomáckou výrobu a řemesla na vesnici od 18. až do 20. století.

V roce 1990 získalo tehdejší Okresní muzeum v Klatovech v Chanovicích barokní stavbu panské sýpky, která byla jako kulturní památka opravena a a nyní je využívána jako depozitář.
 
Hlavní usedlost skanzenu, která poskytuje především servis pro návštěvníky a dobrovolníky, kteří pomáhají skanzen stavět, doplňuje roubený špýchar se stodůlkou. Další stabu usedlosti drobného sedláka tvoří dvě drobné přenesené stavby – roubený špýchar a roubený čeledník. Usedlost středního sedláka charakterizuje také roubený špýchar, navíc předzahrádka s léčivými bylinkami, roubená kolna se stodolou a sušárna ovoce. Rozkládá se zde také sad, ve kterém se pěstují původní regionální druhy ovoce. Z dalších staveb se zde nachází roubenka s chlívkem, či sezónní dřevorubecký srub. Skanzen v Chanovicích vznikal a nadále vzniká díky svépomocné a dobrovolnické práci mladých lidí z Plzeňského kraje.

Najdete zde také hned několik drobnějších staveb, jako například kapličku, litinové kříže či kamenný smírčí kříž.

Expozice lidové architektury je zatím volně přístupná pro exteriérovou prohlídku, po předchozím objednání také s průvodcem.

Návštěvní doba skanzenu:

květen, červen, září / sobota a neděle  10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
červenec - srpen  / úterý - neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Vstupné 20,- Kč (plné) a 10,- Kč (poloviční).

Adresa a GPS lokalita skanzenu:
Chanovice čp. 133, 34101  Horažďovice
49˚ 24` 16.59``N, 13˚ 43` 0.08``E

Tip v okolí: Na nedalekém barokním chanovickém zámku naleznete ve sklepení expozici muzea lidových řemesel.

Více informací a kontakty naleznete na www.klatovynet.cz/muzeumkt/chanovice.asp.

Kam za zábavou