Skanzeny | Středočeský kraj | Vysoký Chlumec | Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

 

Oblast středního Povltaví

je jedinečná v rámci středních Čech poměrně značným počtem zachovaných objektů lidového stavitelství z 18. až počátku 20. století. Výjimkou tu ovšem nejsou ani památky podstatně starší, kupříkladu kamenné stavební články z pozdního středověku a kamenné brány ze 17. století. Region je zajímavý typem lidového domu povodí Berounky a Středočeské pahorkatiny s mnohými charakteristickými rysy. Zachované lidové obytné i hospodářské stavby vypovídají také o historii osídlení krajiny. V muzejních sbírkách se dochovaly předměty z vybavení venkovské domácnosti, lidový oděv, zemědělské a řemeslnické nástroje a náčiní i další předměty dokládající rolnické hospodářství.

Do přírodního areálu skanzenu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 až 25 objektů.

Prohlídková trasa A - Soubor lidových staveb: Stodola z Mašova - obytný dům z Arnoštovic, dva špýchary z Počepic, holubník z Pojezdce - obytný dům z Mašova, špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic - obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka - velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku, obytný dům z Obděnic.

Prohlídková trasa B - Technické objekty na vodní pohon: Vodní pila z Dolní Sloupnice, vodní mlýn z Radešic, obytný dům z Obděnic.

Návštěvní doba skanzenu:
květen, sobota - neděle a svátky, 9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červen - září, úterý - neděle a svátky, 9 - 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin)
říjen, sobota - neděle a svátky, 9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)

Lokalita:
Skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec

GPS: 49°37'18.849"N, 14°23'12.867"E

Více informací naleznete na www.muzeum-pribram.cz.

Kam za zábavou